قابل توجه همشهریان گرامی

پلی کلینیک تخصصی بیمارستان سعدی به منظور ارائه خدمات تخصصی در زمینه های زیر مجددا از تاریخ 1401/02/17 شروع به فعالیت

می نماید.

ارورلوژی ارتوپدی داخلی  
اطفال مشاوره تغذیه زنان زایمان
جراح عمومی گوش و حلق و بینی تسکین دردهای مزمن

روش های رزرو نوبت:

شماره تلفن های: 4-36273031

درگاه اینترنتی: www.sadihospital.com

اپلیکیشن 7طبیب