تیم فوتسال بیمارستان سعدی اصفهان در مسابقات دهه فجر 96 

در ورزشگاه  6000 نفری حماسه 25 آبان (نقش جهان) شرکت کرد. 

A DD

5658H