baner 3

منشور حقوق بیمار

به منظور ارج نهادن به کرامت انسانی و احترام به حقوق بیمار و مددجو ضروری دانستیم خلاصه ای از حقوق ایشان را در این قسمت ارائه نماییم و تمامی تلاش کارکنان این بیمارستان بر رعایت این حقوق است.

01
بیمار حق دارد در اسرع وقت درمان و مراقبت مطلوب، موثر و همراه با احترام کامل را بدون توجه به عوامل نژادی، فرهنگی و مذهبی از گروه درمان انتظار داشته باشد.
02
بیمار حق دارد محل بستری، پزشک، پرستار و سایر اعضای گروه معالج را در صورت تمایل بشناسد.
03
بیمار حق دارد در خصوص مراحل تشخیص، درمان و سیر پیشرفت بیماری خود اطلاعات ضروری را شخصاً و یا در صورت تمایل از طریق یکی از وابستگان از پزشک معالج درخواست نماید. به طوری که در فوریتهای پزشکی این امر نباید منجر با تاخیر در ادامه درمان و یا تهدید جانی بیمار گردد.
04
بیمار حق دارد قبل از معاینات و اجرای درمان اطلاعات ضروری در خصوص عوارض احتمالی و یا کاربرد سایر روش ها را در حد درک خود از پزشک معالج دریافت و در انتخاب شیوۀ نهایی درمان مشارکت نماید.
05
بیمار حق دارد در صورت تمایل شخصی و عدم تهدید سلامتی آحاد جامعه طبق موازین قانونی رضایت شخصی خود را از خاتمه درمان اعلام و یا به دیگر مراکز درمانی مراجعه کند.
06
بیمار حق دارد جهت حفظ حریم شخصی خود از محرمانه ماندن محتوای پرونده پزشکی، نتایج معاینات و مشاوره های بالینی جز در مواردی که بر اساس وظایف قانونی از گروه معالج استعلام صورت گیرد اطمینان حاصل نماید.
07
بیمار حق دارد از رازداری پزشک و دیگر اعضای تیم معالج برخوردار باشد لذا حضور بالینی افرادی که مستقیما در روند درمان شرکت ندارند، موکول به کسب اجازه بیمار خواهد بود.
08
بیمار حق دارد از دسترسی به پزشک معالج و دیگر اعضای اصلی گروه معالج در طول مدت بستری، انتقال و پس از ترخیص اطمینان حاصل نماید.
09
بیمار حق دارد با کسب اطلاع کامل از نوع فعالیتهای آموزشی و پژوهشی بیمارستان که بر روند سلامتی و درمان او موثرند تمایل و رضایت شخصی خود را اعلام و یا در مراحل مختلف پژوهش از ادامه همکاری خودداری نمائید.
10
بیمار حق دارد در صورت ضرورت اعزام و ادامه درمان در سایر مراکز درمانی، قبلاً از مهارت گروه معالج میزان تعرفه ها و پوشش بیمه های خدمات در مرکز درمانی مقصد مطلع گردد.

آشنایی با کارکنان بیمارستان

* در این بیمارستان شما یک تیم درمانگر خواهید داشت شامل پزشکان، پرستاران و سایر کارکنان که تمامی کارکنان کارت شناسایی دارند. همچنین پرستار شما در هر شیفت کاری تغییر می کند، شما می توانید پرستار مربوطه را شناسایی کرده و سوالات خود را پیرامون نحوه درمان خود از ایشان بپرسید.

*  کارکنان گروههای مختلف را می توانید با پوشش (یونیفرم هایی با طرح و رنگهای مختلف) و کارت شناسایی (اتیکت)    آن ها شناسایی نمایید.

*  کارت شناسایی پرسنل را بخوانید و در صورتی که موفق به خواندن کارت نشدید از پرسنل بخواهید خود را معرفی کرده و در خصوص کاری که می خواهند انجام دهند ، توضیح دهند.

سمت و شرح وظایف گروههای مختلف درمانی و فرم و رنگ و پوشش آنها عبارتند از:

منشی : روپوش و شلوار سرمه ای و  شال زرد رنگ 

سرپرستار (آقایان) : روپوش سفید، شلوار سرمه ای

سرپرستار (بانوان) : روپوش ، شلوار و مقنعه سرمه ای

سوپروایزر( آقایان) : روپوش سفید، شلوار سرمه ای

سوپروایزر( بانوان) : روپوش ، شلوار و مقنعه سرمه ای

پزشکان: روپوش سفید

پرسنل واحد پذیرش : مانتو، شلوار و مقنعه سورمه ای و شال نارنجی

سرپرستار (آقایان) : روپوش سفید، شلوار سرمه ای

کمک بهیار مرد : روپوش، شلوار، کفش سفید

کمک بهیار زن : روپوش سفید با نوار صورتی، شلوار، مقنعه، کفش سفید

پرستار مرد : روپوش سفید ، شلوار و سرمه ای کفش سفید

پرستار زن : روپوش سفید ، شلوار و مقنعه سرمه ای کفش سفید

خدمات مرد : بلرسوت کرمی ، پیراهن سفید

مامای زایشگاه : روپوش و شلوار صورتی با نوار سفید، مقنعه سفید ، کفش سفید

بیمار بر زن : روپوش، شلوار و مقنعه طوسی

بیمار بر مرد : بلوز و شلوار سرمه ای با نوار طوسی

پرستار اتاق عمل زن : روپوش ، شلوار و مقنعه آبی ، کفش سفید

پرستار اتاق عمل مرد: روپوش و شلوار آبی ، کفش سفید

کادر اداری

کادر اداری

کادر اداری

کادر اداری

بیهوشی

بیهوشی

خدمات

خدمات

خدمات

خدمات

کمک بهیار

کمک بهیار

کمک بهیار

کمک بهیار

نگهبان

نگهبان

پرستار نوزادان و زایشگاه

پرستار نوزادان و زایشگاه

پرسنل اتاق عمل

پرسنل اتاق عمل

پرستار

پرستار

تاسیسات

تاسیسات

پرستار VIP

پرستار VIP

توزیع غذا

توزیع غذا

ارائه نظرات (پیشنهاد ، انتقاد)

ما با علاقمندی به نقطه نظرات شما درمورد مراقبتهای به عمل آمده ، گوش داده و شما را به مشارکت در برنامه ریزی و ارزیابی درمان و خدمات ارائه شده دعوت می کنیم. ما خود را متعهد به حفظ محرمانگی اطلاعات سلامت فردی و حفظ حریم خصوصی بیماران می دانیم. شما می توانید دربارۀ اهداف، ارزش ها، توانائی ها، نگرانی ها و تصمیم گیری هایتان با تیم درمانی خود صحبت و سوالات خود را در باره هرچه که متوجه  نمی شوید مطرح کنید. 

ما همواره به دنبال بهبود خدمات ارائه شده با توجه به دیدگاه بیماران و همراهان آنها و ارائه خدمات با کیفیت به بیماران هستیم، لطفا فرم های نظرسنجی که از طرف پرسنل مربوطه در اختیار شما گذاشته می شود را تکمیل فرمایید. نظرات و دیدگاههای شما برای کمک به ما در برنامه ریزی و بهبود خدمات نقش بسزایی را ایفا می کند. شما می توانید از طریق یکی از روش های زیر نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را به ما منعکس نمایید.

"ما شنیدار صدای شما هستیم"

حق دارید که مشکل خود را به شیوه های زیر با مسئولین مطرح نمایید سعی بر آن است پس از بررسی در کوتاه ترین زمان ممکن به مشکل شما رسیدگی شده و بازخورد لازم به شما داده خواهد شد.

 

.

شیوه ارائه نظرات توضیحات
حضوری در مصاحبه مسئول بخش، سوپروایزر  بالینی،  مسئول حقوق گیرنده  خدمت  و ... می توانید نظرات خود را ارائه نمایید.
صندوق پیشنهادات  در هر بخش صندوق پیشنهادات موجود می باشد
فرم نظرسنجی فرم تکمیل شده را تحویل مسئول بخش یا سوپروایزر بالینی و یا مسئول حقوق گیرنده خدمت فرمایید.
پیامک 09137996417
تلفن 03136290400