baner 2

تعرفه های درمانی و تشخیصی

مبلغ (ریال) نام خدمت ردیف
57/513/000 اتاق یک تخته خصوصی 1
115/020/000 اتاق خصوصی ویژه 2
44/732/000 اتاق دو تخته 3
31/952/000 اتاق عمومی 4
115/020/000 اتاق بخش VIP 5
115/020/000 تخت ICU 6
73/491/000 تخت CCU 7
57/513/000 Post CCU 8
115/020/000 تخت NICU 9
31/952/000 Post NICU 10

لیست شرکتهای بیمه ای

بیمه سلامت همگانی
بیمه کوثر
بیمه معلم
بیمه کانون سردفتران(تکمیلی)
بیمه سپه
بیمه سینا
بیمه کارآفرین
بیمه خدمات درمانی سایر اقشار
بیمه خدمات درمانی ایرانیان
بیمه خدمات درمانی روستاییان
بیمه تامین اجتماعی
بیمه خدمات درمانی کارمندان
بیمه بانک رفاه کارگران
بیمه البرز
بیمه بانک ملت
بیمه بانک تجارت
بیمه بانک مسکن
بیمه بانک کشاورزی