راه اندازی مجدد پلی کلینیک تخصصی بیمارستان سعدی

راه اندازی مجدد پلی کلینیک تخصصی بیمارستان سعدی

قابل توجه همشهریان گرامی

پلی کلینیک تخصصی بیمارستان سعدی به منظور ارائه خدمات تخصصی در زمینه های زیر مجددا از تاریخ 1401/02/17 شروع به فعالیت

می نماید.

ارورلوژی ارتوپدی داخلی  
اطفال مشاوره تغذیه زنان زایمان
جراح عمومی گوش و حلق و بینی تسکین دردهای مزمن

روش های رزرو نوبت:

شماره تلفن های: 4-36273031

درگاه اینترنتی: www.sadihospital.com

اپلیکیشن 7طبیب

 

ادامه خبر

پنجمین دوره مدیریت زخم

پنجمین دوره مدیریت زخم

برگزاری پنجمین دوره مدیریت زخم با پانسمان های نوین (ویژه کادر بالین)

ادامه خبر

کنگره بین المللی تغذیه ، رشد و تکامل در نوزادان

کنگره بین المللی تغذیه ، رشد و تکامل در نوزادان

برگزاری کنگره بین المللی تغذیه ، رشد و تکامل در نوزادان - اسفند 1398

ادامه خبر

برگزاری دوره تریاژ و مدیریت بحران

برگزاری دوره تریاژ و مدیریت بحران

برگزاری دوره تریاژ و مدیریت بحران ویژه مدیران ، پزشکان ، پرستاران و کادر اداری - آبان 98

ادامه خبر

دوره آموزشی توانمندسازی پرستاران و پیراپزشکان

دوره آموزشی توانمندسازی پرستاران و پیراپزشکان

برگزاری دوره آموزشی توانمندسازی پرستاران و پیراپزشکان - شهریور 98

ادامه خبر