تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود

کاردرمانی

تعریف

کاردرمانی عبارت است از فعالیتی که به افراد کمک می کند تا بر محدودیت های مختلف زندگی خود غلبه کرده و مستقل تر زندگی کنند.

کار درمان ها در محیط های مختلف از جمله مدارس، خانه های سالمندان، بیمارستان ها و محل های کار حضور دارند و آموزش دیده اند تا بتوانند به مردم برای غلبه بر مشکلات مختلف و به منظور زندگی مستقل تر کمک کنند. افراد ممکن است پس از آسیب یا بیماری، مشکلات روحی و روانی، تاخیر در رشد و یا عوارض پیری نیازمند به کاردرمانی باشند.

کاردرمانی در همه سنین و بر ای همه افراد است، همچنین یک رویکرد جامع خدمات بهداشتی و درمانی است که هدف آنها کمک به بهبود مهارت های زندگی، بهبود رفاه و کیفیت زندگی است. کاردرمان ها با فرد، خانواده وی و دیگر متخصصان مراقبت های بهداشتی که لازم است، کار می کنند.

مراحل درمان

برنامه کاردرمانی شامل سه مرحله است:

 • ارزیابی:

توانایی های فرد در زمینه کار، مدرسه، خانه، اوقات فراغت، زندگی عمومی و وضعیت خانواده مورد ارزیابی قرار می گیرد.

 • مشاوره:

پس از ارزیابی کاردرمان با شخص، دیگر کارشناسان و اعضای خانواده که ممکن است از نزدیک درگیر با فرد نیازمند باشند ،به منظور توسعه برنامه درمانی مشاوره خواهد نمود.

 • درمان:

درمان ممکن است در یک درمانگاه، بخش بیمارستان، مرکز مراقبت و یا در خانه، مدرسه یا محل کار فرد باشد. هدف این است که فرد بتواند برای انجام کارهای روزمره زندگی خود مهارتهای لازم را کسب نماید.

کاردرمانی برای کودکان

کاردرمانی برای کودکان به منظور توسعه نرمال و تحریک یادگیری در کودکان مبتلا به مشکلات خاص یادگیری، ناتوانی جسمی، دارای تاخیر در رشد و یا کودکانی که دوره نقاهت بعد از بیماری یا آسیب دیدگی را می گذرانند، انجام می گیرد.

هدف کاردرمانی

بهبود کیفیت زندگی کودک برای شرکت در بازی ، حضور در کودکستان، مدرسه و فعالیت های اصلی زندگی است.

کاردرمانی برای کودکان شامل زمینه های زیر است:

 • فعالیت های پیش نیاز:

توانایی های فیزیکی کودک، مانند کنترل حرکتی، هماهنگی دست و چشم، بدن آگاهی و احساس.

 • مهارت های کاربردی:

مهارت های زندگی کودک مانند خوردن، نوشتن، رفتن به دستشویی، تعامل با کودکان دیگر و مهارت های بازی.

 • محیط زیست:

مانند مبلمان کلاس درس و تجهیزات، هنر و تربیت بدنی.

 • کاردرمانی برای نوجوانان

کاردرمانی برای نوجوانان به بهبود اعتماد به نفس و توسعه مهارت های مستقل اجتماعی و ارتباطی کمک می کند. کاردرمانی سبب می شود تا با مشکلات اجتماعی و شیوه زندگی، و یا معلولیت ناشی از یک حادثه و یا بیماری کنار امده همچنین استقلال و کیفیت زندگی به حداکثر خود خواهد رسید.

 • کاردرمانی برای بزرگسالان و افراد مسن

هنگامی که افراد بالغ و یا مسن به علت یک بیماری، حادثه و یا آسیب در محل کار تحت تاثیر مشکلات حرکتی قرار می گیرند، کاردرمانی می تواند آنها را در مسیر بهبودی قرار دهد.

کاردرمانی سبب توسعه مهارت های ایشان، برای بازگشت به زندگی روزمره، بازگشت به خانه و زندگی کاری، بازگشت به کار و یا برنامه های اوقات فراغت می شود.

 • کاردرمانی برای سلامت روان

کاردرمانی به افرادی که مبتلا به مشکلات روانی یا عاطفی هستند می تواند کمک کرده و سبب توسعه راه های بهتر برای مقابله با بیماری های روانی در زمینه فعالیت های روزمره، مدیریت کار و مشکلات عاطفی باشد.

کاردرمانی ها در کنار سایر متخصصان سلامت مانند روانپزشکان، روانشناسان، مددکاران اجتماعی و پزشکان کار می کنند.

 • کاردرمانی در محل کار

کاردرمانی نقش مهمی در کمک به آسیب یا بیماری، از جمله استرس بازگشت به کار بازی می کند.

 • مدیریت آسیب و توانبخشی:

از جمله ارزیابی محیط کار ، ارزیابی خطر آسیب ، مشاوره بهبود شغلی و توانبخشی مداخله زودهنگام

 • پیشگیری از آسیب
 • آموزش:

مانند مدیریت استرس، کار دستی، شیوه های کار ایمن ، معرفی تجهیزات جدید، تنظیمات کار و تمرینات مکث که در آن فرد را به یک استراحت برای ورزش در محل کار ترغیب می کند.

کاردرمانی در طیف وسیعی مراکز خدماتی به شرح زیر وجود دارد:

 • بیمارستان های دولتی و خصوصی
 • واحد توانبخشی پزشکی
 • مرکز بهداشت جامعه محلی
 • مراکز سلامت شغلی
 • خدمات مراقبت در منزل
 • خانه سالمندان
 • درمانگاه های روانپزشکی، خوابگاه ها و بیمارستان
 • کلینیک توانبخشی حرفه ای
 • مراکز آموزش عالی
 • مراکز زندگی مستقل
 • مدارس، داروخانه ها و صنعت

مواردی که باید به خاطر داشت:

 • کاردرمانی کمکی است برای غلبه بر محدودیت های زندگی و داشتن زندگی مستقل
 • برنامه ای است برای کمک به یک کودک برای دست یافتن به توانایی های بالقوه از دست رفته خود
 • با کاردرمانی بسیاری از افراد مبتلا به مشکلات روانی یا احساسی می تواند زندگی مستقل تری را تجربه کنند.
 
error: Content is protected !!