تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود

شنوایی سنجی

تعریف

شنوایی سنجی عبارت است از بررسی توانایی فرد برای شنیدن بلندی صدا است. نتایج به دست آمده از یک نمودار شنوایی سنجی برای تشخیص شدت و علل مشکلات شنوایی کمک دهنده است. آزمون های خاصی برای تست شنوایی کودکان و نوزادان وجود دارد.

برخی از علایمی که نیاز به تست شنوایی را ایجاد می کند عبارتند از:

 • احساس زنگ در گوش (وزوز گوش)
 • صحبت کردن با صدای بلند
 • تکرار برای بیان جمله ای که فردی بیان کرده است.
 • شنیدن سخت مکالمات ، به خصوص اگر سر و صدای پس زمینه وجود داشته باشد.
 • تماشای تلویزیون با صدای بلند

برخی از کودکان در معرض مشکلات شنوایی هستند که عوامل خطر عبارتند از:

 • تولد نوزاد نارس
 • وزن کم هنگام تولد
 • یرقان

با توجه به سن کودک، آزمایش های شنوایی سنجی مختلفی وجود دارد.

دستگاه شنوایی شناس نتایج حاصل از تست شنوایی را در یک گراف به نام سنجش شنوایی نمایش می دهد. نتایج رسم شده آستانه شنوایی را برای هر دو گوش نشان می دهد. در این تست اگر نتایج هوا و هدایت استخوانی یکسان باشند، پس از آن شنوایی شناس می داند که مشکلات شنوایی ناشی از مشکلات گوش داخلی است ، نه گوش خارجی یا میانی

انواع مشکلات شنوایی عبارتند از:

 • رسانا:

انسداد صدا در گوش میانی یا بیرونی (یا هر دو )، معمولا با عفونت گوش میانی یا با مومی شدن کانال گوش ایجاد می شود.

 • حسی عصبی:

حلزون گوش یا عصب حلزونی آسیب دیده است.

 • مخلوط:

از دست دادن شنوایی است که توسط یک ترکیبی از مشکلات رسانا و حسی ایجاد می شود.

فقدان شنوایی همچنین می تواند ناشی از:

 • مشکلات مادرزادی:

قرار گرفتن در معرض بیماری های خاص در دوران جنینی و یا بلافاصله پس از تولد می تواند به شنوایی نوزاد آسیب برساند.

 • اکتسابی:

زمانی که از دست دادن شنوایی ناشی از بیماری و ضربه باشد.

error: Content is protected !!