تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود

نوزادی

مراحل تکامل دوره نوزادی

تکامل عبارت است از پیشرفت منظم در طول مسیری مداوم که در این مسیر کودک مهارت ها و رفتارهای جدید تری یاد می گیرد، به عبارت دیگر تغییر در عملکرد کودک را تکامل گویند، مانند : نشستن، خندیدن، راه رفتن، کنترل ادرار، مدفوع و دندان در آوردن

بدو تولد

 • قادر به مکیدن و بلعیدن می باشد.
 • عطسه و سرفه می کند.
 • ادرار و مدفوع می کند.

یک ماهگی

 • می تواند نور را تعقیب کند.

دو ماهگی

 • لبخند می زند.
 • از خود صدا در می آورد.

سه ماهگی

 • وقتی روی شکم باشد می تواند سرش را نگه دارد.
 • دستهای شما را با چشم خود تعقیب می کند.
 • دست های خود را باز و بسته می کند.

چهار ماهگی

 • در پاسخ به خنده دیگران می خندد.
 • با چشمهای خود شی متحرک را تعقیب می کند.
 • دستهای خود را بر روی سینه بهم می رساند.
 • سر خود را به طرف صداها می چرخاند.
 • دست خود را برای گرفتن اشیاء دراز می کند.

شش ماهگی

 • مادر خود را می شناسد.
 • اشیاء را در دست خود نگه می دارد.
 • ملاج پشتی بسته می شود.
error: Content is protected !!